Het pre-insolventieakkoord. Grondslagen en raamwerk

Boekbespreking. Het proefschrift van Tollenaar behandelt het pre-insolventie­akkoord: een dwangakkoord toegepast buiten het kader van een formele insolventieprocedure, veelal bij ondernemingen die in financiële problemen verkeren en insolvent zijn of dreigen te raken. Tegenstemmende partijen raken gebonden aan een akkoord als een meerderheid daarmee instemt of als de rechter vaststelt dat aan bepaalde economische criteria is voldaan.

Het dwangakkoord kent verschillende in de Faillissementswet geregelde varianten, zoals het faillissementsakkoord, surseanceakkoord en WSNP-­akkoord. Tollenaar abstraheert van die regelingen, bespreekt het dwangakkoord algemener en gaat in op het nut en de wenselijkheid ervan, wat het doel ervan zou moeten zijn en hoe het vorm zou moeten krijgen.

Tollenaar behandelt eerst de rechtvaardiging en doelen van het faillissementsrecht en zelfstandig dwang­akkoord (hoofdstukken 2 en 3) en de akkoordbesluitvorming en waarderingsmethoden bij het dwangakkoord (hoofdstukken 4 en 5), vervolgens de hoofdlijnen van de Amerikaanse Chapter 11-akkoordprocedure en het Engelse scheme of arrangement (hoofdstukken 6 en 7), om daarna een raamwerk voor een pre-insolventieakkoord te schetsen (hoofdstuk 8). Pas daarna volgt een bespreking van recente wetgevingsinitiatieven als de aanbeveling van de Europese Commissie en het Voorontwerp Wet Continuïteit Ondernemingen II (hoofdstukken 9 en 10). Deze indeling is niet zo onlogisch als een eerste oogopslag doet vermoeden. De Amerikaanse en Engelse initiatieven hebben Tollenaar ter inspiratie gediend voor zijn raamwerk van het pre-insolventieakkoord, waar de gedachten over de Europese en Nederlandse initiatieven – die nog volop in beweging zijn – zich volgens Tollenaar nog moeten rijpen.

Het boek is overzichtelijk, helder geschreven en biedt nuttige inzichten voor iedereen die met herstructureringen en akkoorden in aanraking komt: wetgever, praktijkjurist, wetenschapper en (scriptie)student. (PB)

N.W.A. Tollenaar
Het pre-insolventieakkoord. Grondslagen en raamwerk
Diss. Groningen, Deventer: Wolters Kluwer 2016, XIX + 423 p., € 75

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.