Haat en liefde in het recht

Boekbespreking. Ter gelegenheid van het zesde seminar van De Jonge Nederlandse Juristen-Vereniging op 11 december 2015 hebben Naomi Spalter, Marloes van Noorloos en Michel Vols essays geschreven over het overkoepelend thema ‘Haat en liefde in het recht’. In het eerste deel, getiteld ‘What’s love got to do with it?’, wordt vanuit het personen- en familierecht door verschillende essayisten gereflecteerd op het thema. Zo komt liegen en bedriegen in het alimentatierecht aan de orde en is er aandacht voor de rol van overspel in het recht. In het tweede deel wordt het thema belicht vanuit het strafrecht, met onderwerpen als discriminatie, ‘hate crime’, en groepsdenken. Tot slot komt het bestuursrecht aan de orde, onder de titel ‘Over nabuurschap en nabuurhaat in het recht’. In dit deel gaat het onder meer over grenscontrole, disciplinering en overlastbestrijding. Een niet al te diepgravend, maar zeker interessant boek. (CdK)

N. Spalter, M. van Noorloos & M. Vols (red.)
Haat en liefde in het recht
Zutphen: Uitgeverij Paris 2015, 46 p., € 15,40

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *