EU Banking and Insurance Insolvency

Boekbespreking. De tweede editie van EU Banking and Insurance Insolvency brengt een hoognodige update van het boek, waarvan de eerste editie dateert uit 2006. Sindsdien is er op het gebied van faillissementen van bank- en verzekeringsinstellingen het nodige gebeurd. Na de financiële crisis van 2008 is de Europese regelgevingsmolen gaan draaien. Relevante wijzigingen kwamen onder meer met de Solvency II-Richtlijn (2009/138/EG, hierna: Solvency II) en de Bank Recovery and Resolution Directive (2014/59/EU, hierna: BRRD).

Het boek vangt aan met een inleiding in het raamwerk van Europees faillissementsrecht voor financiële instellingen en de onderliggende principes daarvan. Het faillissementsrecht voor financiële instellingen wijkt af van het algemene faillissementsrecht vanwege het gevaar voor bank runs, de vitale rol die banken spelen in de economie en de functie van banken in het monetaire beleid. Daarbij weegt ook mee dat de insolventie van één bank in bepaalde gevallen een systeemrisico met zich draagt: de bank kan in haar ondergang andere instellingen meetrekken vanwege interdependentie. Onmisbaar in deze context is de recent opgetogen Bankenunie, waaraan ook ruim aandacht wordt besteed.

Hierna worden de Richtlijn betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (2001/24/EG), Solvency II en BRRD uitgebreid van commentaar voorzien. Op minutieuze wijze worden de richtlijnen besproken, waardoor de desbetreffende hoofdstukken een fijn naslagwerk bieden voor een­ieder die een van de richtlijnen ter hand moet nemen.

Het boek sluit af met een korte schets van de implementatiemaatregelen in verschillende Europese landen, te weten Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Spanje en het Verenigd ­Koninkrijk. Ondanks twee Nederlandse redacteuren ontbreekt Nederland helaas in dat rijtje. Deze hoofdstukken geven een globaal beeld van de getroffen maatregelen, maar meer ook niet.

De materie is taaie kost en zal zeker niet voor iedere jurist weggelegd zijn. Gezien de aard van het boek, dat voornamelijk zal dienen als naslagwerk, is het bovendien voor studenten niet altijd even toegankelijk geschreven. Zonder meer voorziet dit boek echter in een behoefte en is het relevant voor de praktijk en de wetenschap. Gezien de prijs is het echter voor studenten wel een aanrader de bibliotheek te benutten, in plaats van het boek aan te schaffen. (FvdP)

G. Moss, B. Wessels & M. Haentjens (red.)
EU Banking and Insurance Insolvency
2e druk, Oxford: Oxford University Press 2017, xlx + 665 p., £ 185/€ 205

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *