Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat

Boekbespreking. Ter ere van het emeritaat van Leidse hoogleraar H.J. Snijders is onder redactie van enkele van zijn Leidse collegae een liber amicorum met een drieëndertigtal bijdragen samengesteld. De bijdragen zijn privaatrechtelijk in de breedste zin van het begrip. De redactie van het boek geeft aan dat ‘het arbitragerecht, het burgerlijk procesrecht, het contractenrecht en het goederenrecht’ Snijders’ voorliefde hebben. Nu bovenstaande thema’s reeds een groot deel van het privaatrecht beslaan – eerstejaarsstudenten zullen zich wellicht na hun inleidende vak burgerlijk recht afvragen welk deel van het privaatrecht zij dan gemist hebben – ligt een veelomvattende bundel dan ook in de lijn der verwachtingen.

Deze vier privaatrechtelijke deelthema’s vormen vier vertakkingen van de privaatrechtelijke rode draad, al valt daar een vijfde restvertakking aan toe te voegen. Het burgerlijk procesrecht (bijv. Ahsmann, ‘Oraliteit als nieuw beginsel van burgerlijk procesrecht: de pleitnota kan dus pleite!’; Krans & Taelman, ‘Partijgetuigen in het civiele recht: België en Nederland’) en het arbitragerecht (bijv. Van Beukering-Rosmuller, ‘Burgerlijk (proces)recht en ADR’; Von Hombracht-Brinkman, ‘Meneer de voorzitter!’) nemen een prominente plaats in, naar de ogenschijnlijk meest recente interesses van Snijders. Maar ook het zuivere goederenrecht (bijv. Van der Weide, ‘Waarom de verzamelpandakte-constructie geen “floating charge” is’) en contractenrecht (bijv. Hijma, ‘De klachtplicht beteugeld’) komen voorbij, evenals bijdragen die raken aan beide rechtsgebieden (bijv. Van der Linden, ‘Over de dief die eigenaar geworden is’). Een vijfde restcategorie toont de veelomvattendheid van de noemer ‘privaatrecht’ aan, en bevat bijdragen over bijvoorbeeld worker cooperatives (Wuisman & Mannan, ‘Mitigating the democratic entropy of worker cooperatives: a holacratic approach’) en bijdragen van een persoonlijker noot (bijv. Asser, ‘Law and Music’).

Deze mengelmoes van onderwerpen maakt de bundel uiterst plezierig te lezen, doch wellicht voor aanschaf (en bijbehorende prijs) iets te ongeleid. Desalniettemin: mocht u in de bibliotheek eens genoeg hebben van koffie als afleiding, trek dan vooral Een kwart eeuw uit de kast. (FvdP)

W.H. van Boom et al. (red.)
Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat
Deventer: Wolters Kluwer 2016, xiv + 517 p., € 55

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *