Deskundigenbewijs in het strafproces (diss. Groningen)

Boekbespreking. Op 1 juni 2017 promoveerde Rolf Hoving op een proefschrift over deskundigenbewijs in strafzaken. Zijn proefschrift biedt een uitgebreid overzicht van het relevante recht omtrent de deskundige in het strafproces. Het boek leest soms meer als handboek dan als proefschrift: door de systematische, zonder opsmuk opgeschreven integrale bespreking kan het ook prima dienstdoen als naslagwerk. Door dit ‘naslagwerk-karakter’ laat zich ook de ruime omvang van het boek verklaren.

Tegelijkertijd is het boek het resultaat van een traditioneel juridisch promotieonderzoek. Het bevat eerst een analyse van het Nederlandse geldend recht, vervolgens een vergelijking met het Engelse strafproces en daarna een bespreking van het EVRM-kader. Het spannendste deel wordt gevormd door de laatste drie hoofdstukken, waarin (deels al bekende) problemen in de omgang met deskundigen worden besproken en oplossingen worden gezocht. Hierbij gaat het om vragen als: hoe kan een niet-deskundige (rechter) de betrouwbaarheid van een deskundige bepalen, en wat moet het publiek van de deskundige (waaronder de rechter) aan met elkaar tegensprekende deskundigen? De conclusies hiervan hebben grotendeels neerslag gevonden in de stellingen. Binnenkort verschijnt in Ars Aequi een uitgebreidere proefschriftbijdrage over dit onderzoek. (LN)

Roelf A. Hoving
Deskundigenbewijs in het strafproces (diss. Groningen)
Oisterwijk: WLP 2017, 724 p., € 34,95

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *