De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht tussen 1940 en 1992

Boekbespreking. Eerder verscheen van Corjo Jansen reeds De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht in de lange 19e eeuw. Hierin staan de verschillende methoden van beoefening van het burgerlijk recht zoals toegepast van het einde van de 18e eeuw tot 1940 centraal. De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht tussen 1940 en 1992 bouwt voort op dit eerdere boek van Jansen. Centraal in deze uitgave staan de wetenschappelijke methoden, zoals de dogmatische en empirische, die Nederlandse civilisten in de 20e eeuw toepasten. Ook is er aandacht voor de taak van de wetenschappelijk beoefenaar van het burgerlijk recht in deze periode, die bestond uit het uitleggen van de geldende rechtsregels, het ordenen van het rechtersrecht, het brengen van samenhang in privaatrechtelijke begrippen, beginselen en regels en het voorlichten van de rechtspraktijk. Verder wordt de rol van rechtsvergelijking in de beoefening van het burgerlijk recht en het verschijnsel van doorwerking van het publiekrecht in het privaatrecht onder de loep genomen.

Het boek van Jansen is opgedeeld in drie tijdvakken: de oorlogsjaren 1940-1945, de periode 1945-1970 en de periode 1970-1992. De jaartallen 1970 en 1992 zijn niet willekeurig gekozen: vanaf 1970 werd het Burgerlijk Wetboek van 1838 geleidelijk aan vervangen door afzonderlijke nieuwe boeken van het huidige nieuw Burgerlijk Wetboek, dat per 1 januari 1992 voor het grootste deel van kracht is geworden. Hiernaast bevat het boek een thematisch hoofdstuk over de totstandkoming van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Jansen laat goed zien hoe het werk aan dit wetboek de beoefening van de privaatrechtswetenschap heeft beïnvloed.

Het boek van Jansen is bijzonder boeiend voor zowel de civielrechtelijk als rechtshistorisch geïnteresseerde lezer en sluit goed aan bij actuele discussies in de (privaat)rechts­wetenschap. (PB)

C.J.H. Jansen
De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht tussen 1940 en 1992
Serie Onderneming & Recht, deel 93, Deventer: Wolters Kluwer 2016, 196 p., € 65

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *