De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen

Boekbespreking. Aan literatuur over aandeelhouders in beursvennootschappen heeft het de afgelopen jaren bepaald niet ontbroken, met de recent verschenen dissertaties van onder meer Overkleeft, De Jongh en Kemp. Ook dit boek behandelt de rol en het functioneren van de algemene vergadering als orgaan en de positie van individuele en specifieke groepen aandeelhouders binnen Nederlandse beursvennootschappen, zij het met een meer praktische en beschrijvende insteek.

Het boek volgt een logische, systematische indeling en behandelt achtereenvolgens de typering en rol van de algemene vergadering (hoofdstuk 1), de bevoegdheden van de algemene vergadering (hoofdstuk 2), de rechten van individuele aandeelhouders (hoofdstuk 3), de verantwoordelijkheden en plichten van aandeelhouders (hoofdstuk 4), de procedurele aspecten en besluitvorming van de algemene vergadering (hoofdstuk 5) en de toekomst van de algemene vergadering (hoofdstuk 6). De eerste vijf hoofdstukken vormen met name een weergave van het positieve recht, waarin relevante jurisprudentie en wetgeving, aangevuld met bestaande praktijkvoorbeelden vrij rechttoe rechtaan weergegeven worden. Het zesde en laatste hoofdstuk gaat in op de toekomst van de algemene vergadering. Slechts zeer kort aangestipt worden hier de toepassing van blockchaintechnologie bij het stemproces op de algemene vergadering, aangevuld met enkele gedachten over fysieke, virtuele en hybride algemene vergaderingen.

De tekst van het boek is bijgewerkt tot 15 november 2016. Helaas hebben de auteurs latere ontwikkelingen als de vernieuwde Richtlijn aandeelhoudersrechten en de in december 2016 gepresenteerde vernieuwde Corporate Governance Code niet mee kunnen nemen. Het wordt de lezer dan ook aangeraden dit boek te lezen met de tekst van deze recente initiatieven ernaast. (PB)

R. Abma, D.P. van Kleef, N. Lemmers & M. Olaerts
De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen
Serie Recht en Praktijk, deel ONR9, Deventer: Wolters Kluwer 2017, XVI + 264 p., € 69,50

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *