CSR for young business lawyers

Boekbespreking. Dit (Engelstalige) boek biedt de lezer inzicht in de rol van corporate social responsibility (CSR) in de juridische beroepspraktijk. De focus ligt op de functie van advocaten bij het bereiken van CSR-doelstellingen, maar het boek biedt ook inzichten voor beleidsmakers, wetgever en non-gouvernementele organisaties. Het boek is met name van waarde voor de civielrechtelijke beroepspraktijk, met specifieke aandacht voor de positie van CSR in het onrechtmatigedaadsrecht en contractenrecht. Ook juristen werkzaam in de niet-civiele beroepspraktijk kunnen echter lering trekken uit dit boek, vanwege de brede opzet ervan. Het boek is toegankelijk geschreven en bevat diverse voorbeelden uit zowel de Nederlandse als wereldwijde beroepspraktijk. ‘Great debates’ als corruptie en integriteit in de financiële sector worden vanuit een actueel CSR-perspectief besproken en dwingen de lezer tot reflectie. Aan het slot van ieder hoofdstuk is daartoe steeds een krantenartikel opgenomen, voorzien van enkele vragen. (PB)

A.G. Castermans & C.P.L. van Woensel (red.)
CSR for young business lawyers
Den Haag: Eleven international publishing 2017, 405 p., € 37,50

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *