Contract Rules. Decoding English Law

Contract Rules biedt een inzicht in en commentaar op het Engel­se contractenrecht. Andrews heeft het boek ingedeeld naar artikelen, die hij heeft ontleend aan Engelse jurisprudentie en wetgeving. De artikelen zijn vervolgens langs de hoofdlijnen van het contractenrecht weer onderverdeeld in vierentwintig delen, om zo een helder overzicht te bieden van het niet altijd even doorgrondelijke Engelse contractenrecht. Dit is dan ook precies het hoofddoel van Andrews, die in zijn voorwoord schrijft dat ‘[l]aw which can only be tentatively identified after a trawl through extensive author­ities must be condemned as not fit for purpose’.

Ieder artikel is vervolgens voorzien van beknopt commentaar ter verduidelijking van de regel, waarin belangrijke uitspraken en verdere details worden besproken. Hoewel enige voorkennis van het Engels-juridisch jargon geen overbodige luxe is, zijn de commentaren toegankelijk geschreven. Elk artikel eindigt met een korte litera­tuurlijst.

Hoewel het boek een overzicht geeft van de hoofdregels van het Engelse contractenrecht, moet men niet verwachten een uitputtend boek aan te schaffen. Het belangrijke gebied van bijzondere contracten (specific contracts, waaronder koop, huur en verzekering) ontbreekt. Daarnaast worden ook een aantal gebieden die raken aan het contractenrecht, zoals het faillisse­mentsrecht, niet behandeld.

Niettemin kan het boek van grote waarde zijn voor de leek die een weg zoekt in het Engel­se contractenrecht. De beknopt­heid van de commentaren verkleint waarschijnlijk de waarde voor gevorderden, maar die kunnen zich nog altijd vergapen aan de klassieke kaft die het prachtig doet op de boekenplank van iedere jurist. (FvdP)

N. Andrews
Contract Rules. Decoding English Law
Cambridge: Intersentia 2016, xlvi + 406 p., € 98 (€ 49 voor studenten)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *