Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering

Boekbespreking. In deze oratie gaat Marc Kessler, hoogleraar strafwetgeving aan de Universiteit Leiden, in op de vraag hoe audiovisuele verslaglegging kan worden verwerkt in een nieuw Wetboek van Strafvordering. Dit is een actuele vraag, gezien het toenemend aantal gevallen waarin audiovisuele verslaglegging een rol speelt bij de toepassing van strafvorderlijke bevoegdheden, wanneer bijvoorbeeld van een verhoor naast het al verplichte schriftelijke proces-verbaal een opname wordt gemaakt.

Kessler bespreekt in zijn logisch opgebouwde rede allereerst het geldend recht met betrekking tot audiovisuele verslaglegging, zowel voor de situatie waarin dit wordt gedaan door een opsporingsambtenaar, als voor de situatie waarin er opnames van een terechtzitting worden gemaakt. Hierna komen voor beide gevallen de wetgevingsvoornemens met betrekking tot opnamen bij verslaglegging aan bod. Vervolgens bespreekt Kessler zijn bevindingen uit een vergelijking met het Duitse recht.

In de slotparagraaf doet Kessler een aanbeveling om in het nieuwe Wetboek van Strafvordering de verplichting op te nemen om opnames te maken van verhoren van verdachten en getuigen door opsporingsambtenaren in zwaardere strafzaken. Daarnaast zou deze verplichting volgens Kessler ook moeten gaan gelden voor opnamen van terechtzittingen. Hij bepleit een experiment op te zetten om de schriftelijke weergave van het verhoor gedeeltelijk te vervangen door relevante delen van de opname in het geval van verhoren die worden afgenomen door opsporingsambtenaren. Hiervoor is dan wel een wettelijke grondslag nodig. Met deze oproep doet Kessler een voorzet tot modernisering van het Wetboek van Strafvordering. (JD)

M. Kessler
Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering
Den Haag: Boom juridisch 2016, 86 p., € 15.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *