Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag

Boekbespreking. Wanneer ten onrechte conservatoir beslag is gelegd op iemands vermogen, kan de beslaglegger door de beslagene aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Gijs Molkenboer promoveerde op deze aansprakelijkheidsgrond. Zijn proefschrift is getiteld Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag. Na een rechtshistorische inleiding (hoofdstuk 2) wordt uiteengezet wat de grondslagen voor aansprakelijkheid zijn bij ten onrechte gelegd conservatoir beslag (hoofdstuk 3). Daarna behandelt Molkenboer de positie die de beslagene tot aan de uitspraak in de bodemprocedure inneemt (hoofdstuk 4) en de aansprakelijkheidsprocedure tegen de beslaglegger nadat de vordering definitief is afgewezen (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de aansprakelijkheid van anderen dan de beslaglegger. Daarbij gaat Molkenboer onder andere in op de advocaat van de beslaglegger, de deurwaarder en bestuurders van de beslaglegger. In hoofdstuk 7 maakt Molkenboer, tot slot, een rechtsvergelijkend uitstapje door te kijken naar de vergelijkbare regelingen in België en Duitsland.

Het onderzoeksgebied dat Molkenboer heeft gekozen, is ingewikkeld. Ten onrechte gelegd conservatoir beslag raakt aan verschillende privaatrechtelijke gebieden, zoals verbintenissenrecht, goederenrecht en procesrecht. Met deze 467 pagina’s tellende monografie biedt Molkenboer een welkom overzicht van dit complexe leerstuk. (TvP)

G.J.P. Molkenboer
Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag
Diss. UU, Zutphen: Uitgeverij Paris 2019, 467 p., € 69,50

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.