Nog steeds lees je wel dat de civiele rechter ‘lijdelijk’ is. Daarmee wordt dan bedoeld dat de rechter geen feiten mag aanvullen en dat de rechter gebonden is aan de rechtsgronden die partijen aan hun vordering of verweer ten grondslag hebben gelegd. De ratio van de ‘lijdelijkheid’ van de rechter zou gelegen zijn in de […]

Meer is beter?

Als de regering weer een nieuw pakket aan maatregelen heeft gepresenteerd om de coronacrisis te bestrijden, zou je wel willen weten hoe die besluitvorming precies is verlopen. Lagen er verschillende scenario’s en varianten op tafel, waarover iedereen zijn of haar mening mocht geven? Waren ze het eens of hebben ze gestemd? Of heeft er iemand […]
Discussies over de positie van de rechter in de trias waren er al lang voordat het begrip ‘dikastocratie’ nieuw leven werd ingeblazen. Zo was er in de jaren 90 kritiek op de bestuursrechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die – uit vrees om ‘op de stoel van het bestuur’ te gaan […]

Lekker flexen!

Veel jongeren hebben een bijbaantje als platformwerker, bijvoorbeeld als maaltijdbezorger bij Deliveroo of UberEats, oppasser bij CharlyCares of schoonmaakhulp bij Helpling. Platformwerk is aantrekkelijk: je kunt zelf bepalen wanneer je wilt werken en hoeveel uren je maakt. Die flexibiliteit past uitstekend bij het flexibele leven van veel jongeren. Platformwerk lijkt voor hen de ideale baan […]
Veel gerechten hebben de afgelopen maanden gebruikt om achterstanden weg te werken. Nu er maar mondjesmaat zittingen hebben plaatsgevonden, kon de vrijgekomen tijd goed worden gebruikt om uit­spraken te schrijven in de zaken die nog in de kasten lagen. Gaat dit ertoe leiden dat als de corona-crisis is bezworen, civiele procedures kortere doorlooptijden zullen krijgen? […]
De corona-crisis heeft tot nu toe niet het beste in de rechtspraak bovengehaald. De crisis is confronterend, omdat zij een aantal structurele zwaktes binnen de rechtspraak blootlegt. Het meest in het oog springt hoe lastig het is voor de rechterlijke organisatie om snel te schakelen, om tot besluitvorming te komen en daarover duidelijk te communiceren. […]
Sinds een paar jaar is maatschappelijk effectieve rechtspraak het nieuwe buzz-woord. De eerste steen hiervoor werd gelegd in 2010, toen de Raad voor de rechtspraak in zijn Agenda van de Rechtspraak 2011-2014 schreef dat ‘maatschappelijke relevantie en effectiviteit vereisen dat de Rechtspraak zorgt voor de beslechting van geschillen op een wijze die zoveel mogelijk bijdraagt […]
Ik maak mij wel eens zorgen over het gemak waarmee studenten zich voor hun studie in de schulden steken (‘lenen’ lijkt mij verhullend taalgebruik). Zo kan het behoorlijk lastig zijn om een hypotheek af te sluiten met een studieschuld. En wie na zijn studie niet direct een riant salaris verdient maar zich wél voor aanzienlijk […]
Studenten die zich tijdens het lopende studiejaar uitschrijven voor hun studie aan universiteit of hogeschool, hebben recht op teruggave van een deel van het collegegeld. De hoofdregel is dat je voor elke maand die in het studiejaar overblijft, 1/12e gedeelte van het betaalde collegegeld terugkrijgt. Zo niet voor studenten die onderwijs volgen aan een particuliere […]
Kritiek op civiele procedures is zo oud als de weg naar Rome. Civiele procedures zijn stroperig, langdurig en kostbaar. Dat vond men honderd jaar geleden al en zo wordt daar nog steeds tegen aangekeken. Twintig jaar geleden schreef Adrian Zuckerman een boek meet de veelzeggende titel Civil Justice in Crisis: Comparative Perspectives of Civil Procedure. […]