Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 91

Chen: verblijfsrecht derdelander ouder en kind met nationaliteit lidstaat


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H. Oosterom-Staples

Archiefcode: RV20040091

19-10-2004 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (ECLI:NL:XX:2004:AR6705) zaaknummer: C-200/02

EU-burger verblijf bij minderjarige Nederlandse kinderen verblijfsrecht kind

EU

EG-verdrag Art. 17Art. 18Richtlijn 90/364/EEG (Verblijfsrecht) Art. 1