De vrederechter en zijn opvolger de kantonrechter. Snelle en goedkope rechtspraak onderbelicht!


In 2011 was het precies 200 jaar geleden dat de vrederechter in ons land is ingevoerd. Om die reden organiseerde ik op 28 oktober jl. op de Erasmus Universiteit Rotterdam een internationaal congres over de ‘justice of the peace in Europe’. Want hoewel de vrederechter in Nederland niet meer bestaat maar wel zijn opvolger de kantonrechter, praktiseert de vrederechter nog steeds in andere Europese landen, zoals in Engeland, Frankrijk, Italië en België. In België functioneert de vrederechter al sinds 1795! Deze ‘laagsprekende rechter’ is niet alleen in de rechtsgeschiedenis onderbelicht geweest maar ook heden ten dage. Derhalve wil ik in de rubriek ‘Onderbelicht’ enige aandacht aan de juge de paix geven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. von Bóné

Verschijning: februari 2012

Archiefcode: AA20120078

gerechtelijke kaart justice of the peace kantonrechter rechtspraak vrederechter

Metajuridica RechtsgeschiedenisRechtspleging

Blauwe pagina's Onderbelicht