Naar een gemengd kiesstelsel: versterking van de parlementaire democratie?


Een uiteenzetting over de mogelijkheden van een nieuw kiesstelsel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.P.T. Bovend'Eert

Verschijning: juli 2004

Archiefcode: AA20040518

democratie kiesstelsel parlementaire democratie rechtsstaat volksvertegenwoordiging

Staats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer De rechtsstaat Nederland