Gelegenheidswetgeving. Een rechtsstaat onwaardig?


Dit artikel behandelt het thema van de zogenaamde gelegenheidswetgeving en de daarmee samenhangende vraag of dit in de Nederlandse rechtsstaat mogelijk zou moeten zijn.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ph. Eijlander

Verschijning: juli 2004

Archiefcode: AA20040484

gelegenheidswetgeving rechtsstaat rechtszekerheid

Staats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer De rechtsstaat Nederland