Showing 73–84 of 250 results

Een selectie uit De sociale werking van recht

Een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie

J. Griffiths, H.A.M. Weyers

Selectie klassiekers die een eerste kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie biedt. Het merendeel van de artikelen behoort tot de belangrijkste literatuur van de rechtssociologie en de meeste worden regelmatig (zowel door juristen als door niet-juristen) aangehaald.

9789069169866 - 18-1-2012

Eendracht maakt macht

Een onderzoek naar ‘acting in concert’ in het kader van het verplicht openbaar bod

J.H.L. Beckers

Met de implementatie van de dertiende Europese vennootschapsrichtlijn is in Nederland het verplicht bod geïntroduceerd. Dit cahier biedt inzicht in de complexe materie van acting in concert.

9789069168937 - 16-3-2009

Erfpacht

J. Broese van Groenou

De aard van het gebruiksrecht erfpacht, de daaraan verbonden bevoegdheden en verplichtingen en de rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter uitgelegd en toegelicht met voorbeelden uit de rechtspraktijk.

9789493199149 - 14-9-2020

Erfrecht geschetst

N. van Oostrom, F. Schonewille

In deze uitgave wordt u op schematische wijze geleid door al die gebieden die voor het algemene begrip van het erfrecht van belang zijn.

9789069160009 - 2-4-2017

European Fundamental Rights Cases 1970-2014

M.P. Beijer, J.H. Gerards, L.R. Glas

This compendium of European Fundamental Rights Cases contains a selection of landmark judgments of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice.

9789069165509 - 20-12-2014

Europees Strafrecht 2020-2021

M.M. Dolman

Deze wetseditie bevat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het Europees strafrecht in de Nederlandse taal voor studenten en praktijkjuristen. De opgenomen instrumenten zijn gepubliceerd voor 1 mei 2019.

9789492766595 - 2-12-2019

Executie(ver)koop van onroerende zaken

I. Visser

Een beknopte en praktische beschrijving van de executoriale verkoopprocedure van onroerende zaken: de openbare veiling en de onderhandse verkoop. De praktische opzet van dit cahier maakt het niet alleen geschikt voor studenten, maar ook voor degenen die zich in de praktijk met de executoriale verkoop bezig houden zoals notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en rechters.

9789492766427 - 9-10-2018

Familierecht geschetst

W.M. Schrama

Het Nederlandse personen- en familierecht geschetst aan de hand van schema’s, die het rechtssysteem inzichtelijk maken.

9789069168531 - 3-8-2009

Fijn dat u er allemaal bent

R.A. Torringa

De familierechter brengt verreweg het grootste deel van zijn tijd door met het vissen in dit troebele water van de onfortuinlijke partnerkeus van de procespartijen. Raadsheren beschrijven hoe zij omgaan met de bijkans onmogelijke opgave om met een gebrekkig en eenzijdig juridisch instrumentarium conflicten te lijf te gaan die primair beheerst worden door niet-juridische factoren.

9789069166872 - 13-6-2001

Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA)

M. Mannan, I.S. Wuisman

This book provides an overview of the freedom of establishment, one of the four freedoms central to the European Union’s single market.

9789492766557 - 5-6-2019

Fusies en overnames in Nederland

S.B. Garcia Nelen, T.M. Stevens

Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Ook niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van de verschillende soorten transacties. Het boek is bedoeld voor gevorderde (rechten)studenten en voor hen die in de praktijk te maken krijgen met fusies en overnames.

9789492766045 - 5-11-2017

Gemeentelijke verordeningen

J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Aan de hand van rechtspraak en praktijkvoorbeelden worden de grenzen van de regelgevende bevoegdheid van gemeentebesturen op inzichtelijke wijze in kaart gebracht.

9789069166025 - 13-8-2015

Showing 73–84 of 250 results