Resultaat 1369–1380 van de 1411 resultaten wordt getoond

Verzwijging van erfelijkheidsgegevens bij het angaan van verzekeringsovereenkomsten

M. Hillen

De ontwikkeling van de genetische wetenschap heeft tot menige juridische kwestie geleid. Ook in het verzekeringsrecht. Meningsverschil bestaat hier onder andere over de vraag of erfelijkheidsgegevens vallen onder de mededelingsplicht bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst. Na een inventarisatie van de voors en tegens zal in dit artikel het bereikte compromis op de weegschaal gelegd worden.

Verdieping | Studentartikel
November 1991
AA19910967

Vijftien jaar openstelling huwelijk

Naar een huwelijksrecht ongeacht gerichtheid en geslacht

C. Waaldijk

Post thumbnail

Non-discriminatie is historisch gezien een kern van het internationale recht om te huwen. In 2001 was Nederland het eerste land dat het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht, maar het afstammingsrecht maakt nog steeds onderscheid tussen gelijk en verschillend geslacht. Dat kan anders. Het hele huwelijksrecht kan zelfs geslachtsneutraal.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2016
AA20160237

Virtuele identiteiten en juridische problemen. Kan de wet uitkomst bieden?

S. Fennell-Van Esch, S. van der Hof, R. Marbus

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen tussen identiteit en virtuele identiteit. Het belangrijkste gedeelte van het artikel gaat over de bescherming van de virtuele identiteit en de problemen die met virtuele identiteiten opkomen.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
Juli 2008
AA20080565

Vluchteling NV

D.S.H.M. de Leeuw

Post thumbnail

Nederland kijkt kritisch naar het accepteren van mensen die vluchten uit een ander land, maar voor bedrijfsvluchtelingen staat de deur wagenwijd open. De bedrijfsvluchteling wordt van harte uitgenodigd in ons land en aanpassen hoeft niet. Als we er maar wat aan kunnen verdienen.

Opinie | Amuse
Januari 2017
AA20170006

Volkenrechtelijk omstreden bestemmingsplan

P.J. Boon

KB 19 februari 1993, nr. 93.001471, AB 1993, 385 In deze uitspraak van de Kroon, na advisering door Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State, komt de Kroon met het oordeel dat een artikel in het Eems-Dollard-verdrag uit 1960 niet een bepaling is die rechtstreekse werking heeft binnen de Nederlandse rechtsorde. Dit doet echter niets af aan de plicht van de Staat en daarmee ook de gemeente, die een ruimtelijke ordeningsplan wil vaststellen aangaande het gebied dat het Eems-Dollard-verdrag betreft, de bepaling in het verdrag te eerbiedigen. In de noot wordt dieper in gegaan op het begrip rechtstreekse werking, welke begrip in art. 93 Gw ontbreekt. Ook wordt er dieper ingegaan op de werking van verdragsregels in Nederland.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 1994
AA19940605

Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst

W.H.A.C.M Bouwens

Hoge Raad 23 december 2016, nr. 16/02674, ECLI:NL:HR:2016:2998 (Mediant IX)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Mei 2017
AA20170434

Vormmerken en de wezenlijke waarde van een wiebelsteen

D.J.G. Visser

HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (Gömböc)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2020
AA20201061

Vrij verkeer(d)

L. van Langen, A.M. Overheul

Europese lidstaten hebben steeds minder controle over de toegang tot hun arbeidsmarkten. Recentelijk heeft het Hof van Justitie beslist dat de tewerkstellingsvergunning die wordt vereist voor vreemdelingen die via een inleenconstructie werkzaam zijn in Nederland, een ongerechtvaardigde beperking vormt op de vrijheid van diensten. Zijn de zorgen van minister Asscher over oneerlijke concurrentie en sociale bescherming van werknemers op zijn plaats?

Opinie | Redactioneel
April 2015
AA20150251

Vrijheid en vogels op het internet

M. van der Linden

In dit artikel wordt ingegaan op de invloed van het internet op het recht en vice versa. Aan de orde komen: consumentenbescherming, vrijheid van meningsuiting, auteursrecht bescherming en privacy.

Opinie | Amuse
Februari 2008
AA20080096

Vrouwen in juridische beroepen blijven te veel in de marge

H.F.P. Ietswaart

Ondanks alle pogingen van de overheid om het gelijk te trekken blijven vrouwen nog altijd achter op de arbeidsmarkt, vooral wanneer men kijkt naar hogere posities zijn vrouwen in de minderheid. Binnen de juridische beroepen is dit zeker niet minder, zowel in Nederland als in andere landen is het juridische beroep tamelijk conservatief en daardoor blijven vrouwen hier ook achter bij mannen.

Opinie | Opiniërend artikel
November 2006
AA20060818

Waar is Boek 9 dan gebleven?

J.B. Spath, D.J.G. Visser

Post thumbnail

Waarom is Boek 9 BW, het wetboek gereserveerd voor IE-rechten, er (nog) niet, terwijl we wel al geruime tijd een Boek 10 BW hebben? En zou Boek 9 BW er alsnog moeten komen? In deze bijdrage proberen de auteurs beide vragen te beantwoorden en doen zij een oproep aan de wetgever. Om beide vragen te beantwoorden is enig inzicht in de historie van het ongrijpbare Boek 9 nodig.

Opinie | Opiniërend artikel
Mei 2017
AA20170381

Waar moet een gemeenschapsmerk worden gebruikt om het recht erop te handhaven?

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (ONEL/OMEL)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
September 2013
AA20130686

Resultaat 1369–1380 van de 1411 resultaten wordt getoond