Resultaat 85–96 van de 117 resultaten wordt getoond

September 2004

Katern 92: Penitentiair recht

M.M. Boone

December 2004

Katern 93: Penitentiair recht

M.M. Boone

Juni 2005

Katern 95: Penitentiair recht

M.M. Boone

September 2005

Katern 96: Penitentiair recht

M.M. Boone

December 2005

Katern 97: Penitentiair recht

M.M. Boone

Maart 2006

Katern 98: Penitentiair recht

M.M. Boone

Juni 2006

katern 99: Penitentiair recht

M.M. Boone

Kort interview met prof.mr. P.C. Vegter

Ars Aequi Libri

Prof. mr. Paul Vegter is afgestudeerd aan de RuG en gepromoveerd op het terrein van het penitentiair recht. Hij was eerst rechter in Arnhem, is 3 jaar rechter-commissaris geweest, en lid van de kernstaf van de commissie van Traa. Nu is hij, naast bijzonder hoogleraar penitentiair recht op de KUN, tevens vice-president bij het Gerechtshof te Arnhem. In dit gesprek vertelt Vegter over de huidige problemen in de strafrechtspleging. Gaat het strafrecht wel de juiste weg op?

Perspectief | Interview
Januari 2004
AA20040083

Kritische Criminologie in Europa

Perspectief voor sociale rechtvaardigheid

R. van Swaaningen

Hebben we in de jaren negentig behoefte aan een kritisch perspectief in de criminologie, of is het vooral de taak van de criminoloog een bijdrage te leveren aan de strijd tegen criminaliteit? In mijn proefschrift verdedig ik de stelling dat een al te functionalistische benadering van de criminologie de doodsteek is voor haar wetenschappelijke ontwikkeling en dat een kritisch paradigma hiertoe onontbeerlijk is. De centrale onderzoeksvraag van het proefschrift luidt welke van de oorspronkelijke kritisch criminologische uitgangspunten en concepten uit de jaren zeventig dienen te worden behouden, welke bijstelling behoeven en welke beter in zijn geheel kunnen worden vergeten. Hiertoe wordt eerst een analytisch overzicht geboden van historische en contemporaine ontwikkelingen van de kritische criminologie en sociale bewegingen op het gebied van strafrechtshervorming in verschillende Europese landen. Daarna volgt een analyse van het veranderde strafrechtelijke klimaat in de jaren tachtig. Ten derde wordt voor een drietal centrale punten binnen het actuele justitiële debat een alternatieve visie ontwikkeld. Hierbij wordt gepoogd empirisch criminologische en rechtstheoretische discussies op elkaar te betrekken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Maart 1996
AA19960209

Juni 2021

KwartaalSignaal 159: Penitentiair recht

S. Meijer

Levenslang is levenslang uit de gratie

M.T. Beumers, C.C. de Kluiver

Het EHRM heeft zich de laatste decennia in verschillende arresten uitgelaten over de vraag wanneer een levenslange gevangenisstraf mensenrechtelijk aanvaardbaar is. Het EHRM eist dat er de jure en de facto uitzicht op vervroegde vrijlating bestaat voor een veroordeelde. Het is maar de vraag of Nederland aan deze vereisten voldoet. Hoewel over levenslang uiteenlopende visies bestaan in de samenleving, ontkomt de politiek er naar mening van de auteurs niet aan om zich over dit lastige vraagstuk te buigen.

Opinie | Redactioneel
April 2016
AA20160231

Levenslange executie in Nederland, aanvaardbare executie?

C. Hol, J.M. ten Voorde

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de verhouding tussen het resocialisatiebeginsel dat is neergelegd in de Penitentiaire Beginselenwet en het opleggen van levenslange gevangenisstraf.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2001
AA20010639

Resultaat 85–96 van de 117 resultaten wordt getoond