Resultaat 85–96 van de 120 resultaten wordt getoond

December 2003

Katern 89: Penitentiair recht

M.M. Boone

Maart 2004

Katern 90: Penitentiair recht

M.M. Boone

September 2004

Katern 92: Penitentiair recht

M.M. Boone

December 2004

Katern 93: Penitentiair recht

M.M. Boone

Juni 2005

Katern 95: Penitentiair recht

M.M. Boone

September 2005

Katern 96: Penitentiair recht

M.M. Boone

December 2005

Katern 97: Penitentiair recht

M.M. Boone

Maart 2006

Katern 98: Penitentiair recht

M.M. Boone

Juni 2006

katern 99: Penitentiair recht

M.M. Boone

Kort interview met prof.mr. P.C. Vegter

Ars Aequi Libri

Prof. mr. Paul Vegter is afgestudeerd aan de RuG en gepromoveerd op het terrein van het penitentiair recht. Hij was eerst rechter in Arnhem, is 3 jaar rechter-commissaris geweest, en lid van de kernstaf van de commissie van Traa. Nu is hij, naast bijzonder hoogleraar penitentiair recht op de KUN, tevens vice-president bij het Gerechtshof te Arnhem. In dit gesprek vertelt Vegter over de huidige problemen in de strafrechtspleging. Gaat het strafrecht wel de juiste weg op?

Perspectief | Interview
Januari 2004
AA20040083

Kritische Criminologie in Europa

Perspectief voor sociale rechtvaardigheid

R. van Swaaningen

Hebben we in de jaren negentig behoefte aan een kritisch perspectief in de criminologie, of is het vooral de taak van de criminoloog een bijdrage te leveren aan de strijd tegen criminaliteit? In mijn proefschrift verdedig ik de stelling dat een al te functionalistische benadering van de criminologie de doodsteek is voor haar wetenschappelijke ontwikkeling en dat een kritisch paradigma hiertoe onontbeerlijk is. De centrale onderzoeksvraag van het proefschrift luidt welke van de oorspronkelijke kritisch criminologische uitgangspunten en concepten uit de jaren zeventig dienen te worden behouden, welke bijstelling behoeven en welke beter in zijn geheel kunnen worden vergeten. Hiertoe wordt eerst een analytisch overzicht geboden van historische en contemporaine ontwikkelingen van de kritische criminologie en sociale bewegingen op het gebied van strafrechtshervorming in verschillende Europese landen. Daarna volgt een analyse van het veranderde strafrechtelijke klimaat in de jaren tachtig. Ten derde wordt voor een drietal centrale punten binnen het actuele justitiële debat een alternatieve visie ontwikkeld. Hierbij wordt gepoogd empirisch criminologische en rechtstheoretische discussies op elkaar te betrekken.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Maart 1996
AA19960209

Juni 2021

KwartaalSignaal 159: Penitentiair recht

S. Meijer

Resultaat 85–96 van de 120 resultaten wordt getoond