Resultaat 37–48 van de 226 resultaten wordt getoond

De wetenschap van een rechtspersoon: toerekening van bestuurlijke kennis of van onkunde?

S.M. Bartman

Hoge Raad 11 september 2020, nr. 19/02396, ECLI:NL:HR:2020:1413 (Treston/HDI-Gerling Verzekeringen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2020
AA20201056

Directors Fiduciary Duties Beyond the Nation State

A Response to Huijbregts

K.H.M. de Roo

Dit artikel is een reactie op het in december 2015 in Ars Aequi geplaatste artikel ‘Directors’ Fiduciary Duties in Public Benefit Corporations’ van S.J.M. Huijbregts.

Opinie | Reactie/nawoord
April 2016
AA20160263

Directors Fiduciary Duties in Public Benefit Corporations

S.J.M. Huijbregts

Post thumbnail

What are the fiduciary duty consequences for a PBC’s director in a share- and a stakeholder oriented jurisdiction? And what can the Netherlands learn from the U.S.’ experiences with this new type of partly social enterprises? This article elaborates on these particular corporate governance issues and advises on the implementation of the PBC in the Netherlands.

Verdieping | Studentartikel
December 2015
AA20150965

Diversiteit binnen de top van ondernemingen: beschermenswaardige of ondervertegenwoordigde partijen?

J.G.C.M. Galle

Post thumbnail Vrouwen zijn geen beschermenswaardige partijen binnen de top van ondernemingen, maar wel een ondervertegenwoordigde partij. Streefcijfers boden geen soelaas en een wettelijk quotum is in de maak. Ook maatwerk in diversiteitsbeleid vanuit de markt kan uitkomst bieden. Alhoewel veel discussie bestaat over de te nemen maatregelen, lijkt het creëren van bewustwording en overtuiging tot verandering niet meer nodig. Het is nu een kwestie van het zoeken naar en vooral bewandelen van de route om deze ondervertegenwoordiging te beslechten.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
Mei 2020
AA20200495

Doorbraak van aansprakelijkheid en onderkapitalisatie bij het gebruik van special purpose vehicles

S.M. Bartman

Hoge Raad 24 maart 2017, nr. 15/05766, ECLI:NL:HR:2017:484 (Hanzevast/G4 Beheer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2018
AA20180235

Draagplicht bij concernfinanciering: een kwestie van profijt of van solidariteit?

S.M. Bartman

Hoge Raad 13 juli 2012, nr. 10/05295, ECLI:NL:HR:2012:BW4206, LJN: BW4206, NJ 2012, 447, JOR 2012/306, m.nt. Bergervoet (Janssen q.q./JVS Beheer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2012
AA20120830

Dwarsliggende aandeelhouders

Aandeelhouders en een vennootschap in financieel zwaar weer

S.C.E.F. Moulen Janssen

Post thumbnail

Aandeelhouders mogen hun stemrecht in beginsel naar eigen inzicht uitoefenen. Dit kan problemen opleveren wanneer een vennootschap haar schulden moet herstructureren om een faillissement af te wenden. Deze amuse vangt aan met een casus die een aantal van die problemen blootlegt. Vervolgens komen rechtspraak en wetsvoorstellen aan bod waarin de vrijheid van aandeelhouders om hun stemrecht naar eigen inzicht uit te oefenen, aan banden wordt gelegd.

Opinie | Amuse
September 2017
AA20170670

Een grensgeval in het financieel toezichtrecht

D. Busch

Hoge Raad 8 april 2011, nr. 09/01318, ECLI:NL:HR:2011:BP4023, LJN: BP4023 (Vereniging Belangenbehartiging Commandieten ‘Befra’ c.s./Coöperatieve Rabobank Kromme Rijn UA e.a.)
Kan een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap die uitsluitend belegt met het door de enige stille vennoot ingebrachte vermogen, worden aangemerkt als individueel vermogensbeheerder dan wel als effectenbemiddelaar in de zin van de financiële toezichtregelgeving? En als de beherend vennoot moet worden aangemerkt als individueel vermogensbeheerder of effectenbemiddelaar in de zin van de toezichtregelgeving, kunnen de AFM en de banken die bij de beleggingsconstructie betrokken waren dan met succes worden aangesproken door een stille vennoot die schade heeft geleden doordat de beherend vennoot de alsdan toepasselijke toezichtregels niet heeft nageleefd?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2012
AA20120212

Een raad van commissarissen naast een one tier board: wenselijk recht of een vijfde wiel aan de wagen?

N. Kreileman

Nederlandse vennootschappen kunnen kiezen voor een monistische of een dualistische bestuursstructuur. Is gekozen voor een monistische bestuursstructuur, dan kan daarnaast niet ook nog een raad van commissarissen worden ingesteld. Vennootschappen naar het recht van Curaçao en Sint Maarten kunnen de monistische en dualistische bestuursstructuur daarentegen wel combineren. In deze bijdrage onderzoek ik of we een voorbeeld moeten nemen aan Curaçao en Sint Maarten en het verbod van artikel 2:140/250 lid 1 BW moeten schrappen.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
November 2019
AA20190828

Een vasthoudende en innemende strijder voor het redelijke en het billijke: prof.mr. J.M.M. Maeijer

Breda 14 januari 1932 - ‘s-Hertogenbosch 6 september 2018

G. van Solinge

Post thumbnail Een icoon is heengegaan. Op 6 september 2018 is op 86-jarige leeftijd prof.mr. J.M.M. Maeijer overleden. Over zijn diepgaande en blijvende invloed op de ontwikkeling van het Nederlandse ondernemingsrecht gaat deze bijdrage.   Schilderij: P. van den Boogaard | Foto: Vincent Wamel

Perspectief | Ars Longa Vita Brevis
November 2018
AA20180948

Eendracht maakt macht

Een onderzoek naar ‘acting in concert’ in het kader van het verplicht openbaar bod

J.H.L. Beckers

Post thumbnail

Met de implementatie van de dertiende Europese vennootschapsrichtlijn is in Nederland het verplicht bod geïntroduceerd. Dit cahier biedt inzicht in de complexe materie van acting in concert.

9789069168937 - 16-3-2009

Eendracht maakt macht (Digitaal boek)

Een onderzoek naar ‘acting in concert’ in het kader van het verplicht openbaar bod

J.H.L. Beckers

Post thumbnail

Met de implementatie van de dertiende Europese vennootschapsrichtlijn is in Nederland het verplicht bod geïntroduceerd. Dit cahier biedt inzicht in de complexe materie van acting in concert.

9789069168937 - 16-3-2009

Resultaat 37–48 van de 226 resultaten wordt getoond