Resultaat 13–24 van de 226 resultaten wordt getoond

Cancun

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 4 april 2014, nr. 12/04969, ECLI:NL:HR:2014:799 (Invernostra c.s./Cancun Holding I BV, Cancun Holding II BV e.a.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2014
AA20140459

Commissaris en tegenstrijdig belang: handelt de Ondernemingskamer contra legem?

S.M. Bartman, A.F.M. Dorresteijn

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 22 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5354, JOR 2018/210, nr. 200.190.159/01, m.nt. C.D.J. Bulten (Intergamma)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2018
AA20180913

Concern governance en de rol van de COR

S.M. Bartman

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3966, nr. 200.192.987/01 OK (COR NS/NS Groep NV)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2017
AA20170113

Corporate governance en wat het recht niet vermag

J.W. Winter

Post thumbnail De afgelopen jaren lijkt de ene crisis de andere te volgen. Eerst waren er allerlei schandalen rond beursgenoteerde bedrijven, daarna bleken financiële instellingen enorme risico’s te hebben genomen, met desastreuze gevolgen. Overheden reageerden met nieuwe wetten en richtlijnen om nieuwe problemen te voorkomen. Maar is meer regelgeving in dit geval wel een goede oplossing?

Opinie | Amuse | Opiniërend artikel
Juni 2012
AA20120416

Corporate governance, dual-class-aandelenstructuren en waarom het Duitse model niet werkt

T.A. Keijzer

Titiaan Keijzer onderzoekt indit artikel het nut van mechanismen die aan sommige investeerders meer zeggenschapsrechten of financiële rechten toekennen dan aan andere.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2021
AA20210205

Costa Blanca: directe aansprakelijkheid bestuurder buiten BV om

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 23 november 2012, nr. 11/03296, ECLI:NL:HR:2012:BX5881, LJN: BX5881 (Spaanse villa - Costa Blanca)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2013
AA20130125

Curaçaos en Sint-Maartens enquêterecht

R.P. Jager

Post thumbnail In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal verschillen tussen het overzeese enquêterecht, namelijk dat van Curaçao en van Sint-Maarten, en het Nederlandse enquêterecht.

Blauwe pagina's | Caribisch recht
Juni 2019
AA20190428

Curator- en bestuurdersaansprakelijkheid in juxtapositie

B.F. Assink

Hoge Raad 5 februari 2016, nr. 14/06068, ECLI:NL:HR:2016:199 (Rabobank/Verdonk q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2016
AA20160855

De aandeelhoudersovereenkomst in het IPR

Hybride tussen contract en vennootschappelijk document

A.J.N. Draaisma

Post thumbnail Aan aandeelhouders­­­overeenkomsten wordt steeds vaker naast een contractuele, ook een vennootschapsrechtelijke werking toegekend. Dit kan gevolgen hebben voor de aandeelhoudersovereenkomst in het internationaal privaatrecht. Wanneer buitenlandse aandeelhouders van een Nederlandse vennootschap met elkaar een aandeelhoudersovereenkomst sluiten, welke rechter is dan bevoegd? En welk recht is toepasselijk?

Verdieping | Studentartikel
December 2018
AA20180985

De aandeelhoudersvergadering van de beursvennootschap: een orgaan met complexiteiten

A.F. Verdam

Post thumbnail Deze bijdrage belicht een aantal complexe aspecten van de algemene vergadering van aandeelhouders van de beursvennootschap, zoals de identificatie van aandeelhouders, ‘empty voting’, de korte doorlooptijd van aandeelhouders, de onderling verschillende belangen van aandeelhouders. Daarnaast komt de vraag aan bod of de Wet bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders zal leiden tot een volwaardiger rol van de algemene vergadering van aandeelhouders in het systeem van ‘checks and balances’ in de vennootschap.

Opinie | Amuse
Februari 2020
AA20200126

De beurs-NV van nul tot nu van VOC tot hedge fonds

J.M. de Jongh

Post thumbnail

Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders zijn van alle tijden. Zij doen zich niet alleen voor bij wanbeleid maar ook bij belangenconflicten. Matthijs de Jongh schreef een ontwikkelingsgeschiedenis van de kapitaalvennootschap aan de hand van de ingewikkelde verhouding tussen aandeelhouders en de vennootschap. In deze bijdrage belicht hij enkele hoofdlijnen uit zijn boek.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Oktober 2014
AA20140777

De concernenquête: moeizaam laveren tussen processuele zekerheid en economische werkelijkheid

S.M. Bartman, R.P. Jager

Hoge Raad 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:478 (SNS)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2020
AA20200581

Resultaat 13–24 van de 226 resultaten wordt getoond