Common Law

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

As honest as the day is long

V. Mak

In common law-systemen is de goede trouw een vreemd verschijnsel. In het Canadese recht lijkt daar nu verandering in te komen, aldus Vanessa Mak.
 

Opinie | Column
februari 2015
AA20150121

Contempt of court

E.H. Hondius

Opinie | Column
mei 2011
AA20110345

Crisis in American Criminal Law

Reflections from a Comparative Perspective

J.L. Diamond

Post thumbnail

This article addresses the intense current disaffection with the American criminal justice system. It highlights a few of the contemporary crisis points discussed in my course ‘Current Controversies in American Criminal Law’, taught in the spring 2015 at Leiden University. Topics surveyed include ‘zero tolerance’ and militarized policing, drug crime prosecution and incarceration, self defense, arrest and the use of force, the jury advocacy trial and plea bargaining.

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2016
AA20160254

De strafjury en haar taak

P.J. van Koppen

Post thumbnail In dit artikel bespreek ik juryrechtspraak, vooral die in België en in de Verenigde Staten. Juryrechtspraak is een stuk ingewikkelder dan men vaak denkt en juryrechtspraak heeft voor menigeen onvermoede neveneffecten.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2023
AA20230119

De zaak Tinsley v. Milligan

Over schone handen en vuile was

Getuigenverklaringen in het VN-onderzoek naar de dood van Dag Hammarskjold

, M.T. Beumers, M.G. Hekkenberg

Post thumbnail In 1961 kwam de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld, bij een vliegtuigramp om het leven. Deze ramp was omgeven met opmerkelijke en verdachte omstandigheden. De theorie dat Hammarskjölds vliegtuig doelwit was van een aanslag heeft daarom tot op de dag van vandaag veel aanhangers. In 2012 begon een nieuw internationaal onderzoek naar de crash. Een Leids onderzoeksteam bestaande uit zes studenten heeft aan dit onderzoek bijgedragen door de getuigenverklaringen uit eerdere onderzoeken te analyseren.

Verdieping | Studentartikel
september 2014
AA20140617

Het Britse recht en de Europese Unie

M. Claes, B. de Witte

Van een botsing tussen common law en civil law is, tijdens de 25 jaren van Brits lidmaatschap van de Europese Unie, niets gebleken, hooguit van enige aanpassingsproblemen zoals iedere andere lidstaat van de EU die ook kent. De invloed van het Britse recht op het recht van de Europese Unie is weinig omvangrijk. De invloed in omgekeerde richting, van het EU-recht op het Britse recht, is vrij aanzienlijk en raakt zelfs de kern van het Britse publiekrecht.

Bijzonder nummer | Anglo-Amerikaans recht
mei 1998
AA19980521

Het Leyden-Amsterdam-Columbia Summer Program in American Law

G.P. Poiesz, J.J. de Robbé

Elk jaar wordt in Leiden dan wel in Amsterdam een introductie gegeven in verschillende gebieden van het Amerikaanse recht door hoogleraren van Columbia University, New York. Het Columbia Summer Program vormt een uitstekende wijze om in betrekkelijk korte tijd vertrouwd te raken met het Amerikaanse rechtssysteem. Voor een goed begrip van het proces van de Europese eenwording is dit recht een belangrijke bron. Voorts garandeert de internationale deelname dat men kennismaakt met de specifieke manier van denken die inherent is aan een heel ander rechtsstelsel. Het programma staat mede om die redenen al jaren in de belangstelling. In dit artikel pogen de auteurs een schets te geven van de opzet, het doel en de inhoud van het Columbia Summer Program.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1993
AA19930108

Het testament van de Queen: only a family affair?

L.A.G.M. van der Geld

Naar aanleiding van het overlijden van Queen Elizabeth II bespreekt Lucienne van der Geld in deze column waarom we waarschijnlijk nooit zullen weten wat er in haar testament staat, ondanks dat testamenten in de UK, in tegenstelling tot in Nederland, doorgaans wél openbaar worden gemaakt.

Opinie | Column
oktober 2022
AA20220766

Mr Common Law: Tony Weir

E.H. Hondius

Ewoud Hondius beschrijft het leven, werk en karakter van de op 14 december 2011 overleden Engelse common lawyer Tony Weir.

Opinie | Column
december 2012
AA20120913

Oliver Wendell Holmes

Away from principles, towards facts

A.M. Hol

Post thumbnail

Ontegenzeggelijk verdient Oliver Wendell Holmes een plaats in een galerij van grote rechters en wel om tenminste drie redenen. Hij ‘zat’ op belangrijke zaken, zoals de Lochner case, die door het Supreme Court van de Verenigde Staten zijn beslist. Hij was een begenadigd stylist die prikkelende, bijna literaire opinies en dissents schreef. Maar misschien nog wel de belangrijkste reden om Holmes ‘in ere’ te houden, is zijn invloed op de rechtswetenschap. Voor Holmes rechter werd, had hij al een opvallende carrière achter de rug als rechtswetenschapper. Zijn wetenschappelijke inzichten heeft hij in zijn rechterswerk benut, uitgewerkt, maar ook genuanceerd. Deze inzichten blijken in het licht van de huidige Nederlandse discussie over methoden van juridisch onderzoek verrassend actueel te zijn.

Rode draad | Beroemde en Beruchte rechters
mei 2010
AA20100364

Ondernemerschap in de rechtspleging

Over de kansen van een Netherlands Commercial Court

E. Bauw

Post thumbnail

De beslechting van internationale handelsgeschillen wordt steeds meer een onderdeel van ‘The Global Marketplace’. De laatste jaren snoepen in deze zaken gespecialiseerde 'commercial courts' marktaandeel af van de 'gewone' civiele rechter. Met het initiatief tot de oprichting van een Netherlands Commercial Court, met gespecialiseerde rechters en Engels als procestaal, tracht de Nederlandse rechtspraak aan deze ontwikkeling enig tegenspel te bieden. Zal dit initiatief stand kunnen houden in het internationale geweld?

Opinie | Opiniërend artikel
februari 2016
AA20160093

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond