Aandachtspunten en veelvoorkomende fouten in schriftelijke opdrachten en scripties

Zelfverklaard ‘kommaneuker’ André Nuytinck verzamelde jarenlang aandachtspunten en veelvoorkomende fouten voor zijn studenten. Ars Aequi publiceerde zijn overzicht, zodat alle rechtenstudenten er hun voordeel mee kunnen doen.

Gebruik in geval van twijfel over ‘vonnis’, ‘arrest’ of ‘beschikking’ de neutrale term ‘uitspraak’, die immers alles afdekt, te weten een beslissing in zowel een dagvaardingsprocedure als een verzoekschriftprocedure. Rechters ‘wijzen’ vonnis en arrest, ‘geven’ een beschikking en ‘doen’ uitspraak.

Een wetsvoorstel kan niet in werking treden. Alleen een wet kan in werking treden. De datum van een wet is niet hetzelfde als de datum van inwerkingtreding van een wet.

Men denkt niet verschillend over ‘de vraag’, maar over ‘het antwoord op de vraag’.

Download het overzichtsartikel van André Nuytinck