Studiehulp (pagina studenten)

Zie jij soms door de vele hoofdstukken van je handboek de grote lijnen niet meer? Ars Aequi Geschetst maakt studeren eenvoudiger: het recht in handige schema's!

Deze studiereeks helpt jou als student bij het bestuderen en begrijpen van de studiestof om zo beter voorbereid te zijn op je tentamen. Per deeltje wordt een globaal overzicht van het betreffende rechtsgebied geschetst. Een korte heldere inleiding van de hoofdlijnen van een rechtsgebied verduidelijkt met handige schema’s, zodat de contouren van de studiestof zich snel helder aftekenen. Deze heldere structuur kan jou het inzicht bieden dat op andere wijze niet doorbrak.

 

 

Arbeidsrecht geschetst
Beslag- en executierecht geschetst
Burgerlijk procesrecht geschetst
Erfrecht geschetst
Familierecht geschetst
Goederenrecht geschetst
Huurrecht geschetst
Relatievermogensrecht geschetst
Verbintenissenrecht geschetst

Is het tijd om het Scriptiespook in de ogen kijken? Ars Aequi KwartaalSignaal biedt je een schat aan scriptieonderwerpen!

Op het gebied van:
• Belastingrecht
• Bestuurs(proces)recht
• Burgerlijk recht
• Burgerlijk procesrecht
• Bouwrecht
• Consumentenrecht
• Criminologie
• Europees recht
• Financieel recht
• Gezondheidsrecht
• Huurrecht
 

• Informaticarecht
• Mediarecht
• Mensenrechten
• Ondernemingsrecht
• Rechtsfilosofie en rechtstheorie
• Rechtssociologie
• Sociaal recht
• Straf(proces)recht
• Telecommunicatierecht
• Volkenrecht

Heb je al een scriptieonderwerp? Dan zijn deze boeken een onmisbare hulp bij het schrijven van je scriptie!

Onderzoeksvaardigheden
Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden
Ars Aequi Taalgids voor juristen