Zuivere vergoedingen zonder wettelijke basis

Beantwoording Rechtsvraag (329) Bestuursrecht


Aan de hand van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en ook behandeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.Q.C. Tak

Verschijning: maart 2007

Archiefcode: AA20070277

bestuurscompensatie nadeelcompensatie rechtsvraag schadevergoeding

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag