Zondagssluitingswetgeving, wie beslist: Staphorst of Brussel?


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 16 december 1992, ECLI:EU:C:1992:519, zaak C-169/91 (Council of the City of Stoke-on-Trent en Norwich City Council tegen B & Q plc)

Uitspraak van het HvJ EG over het verbod op het openstellen van winkels op zondagen. De vraag is of dit een maatregel met gelijke werking is in de zin van art. 30 EEG. In de noot wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende soorten van maatregelen die de interne markt kunnen verstoren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: juni 1993

Archiefcode: AA19930484

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 16-12-1992 (ECLI:EU:C:1992:519) zaaknummer: C-169/91

interne markt invoerbeperkingen maatregel van gelijke werking winkeltijdensluitingswetgeving

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie