Zitten met een hoofddoek


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het afwijzen van een hoofddoek dragen vrouw voor de functie van buitengriffier op grond van het feit dat de neutraliteit van de rechterlijke in gevaar is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.A.K. van den Berg, J.B. Spath

Verschijning: Juni 2001

Archiefcode: AA20010427

buitengriffier gelijke behandeling hoofddoek rechterlijke macht

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen