Zijn opslagwijzigingsbedingen in algemene voorwaarden van Euribor-hypotheken onredelijk bezwarend?


Hoge Raad 22 november 2019, nr. 18/01151, ECLI:NL:HR:2019:1830 (ABN AMRO Bank N.V./Stichting SDB & Stichting EURIBAR)


Advertorial

Welke aansprakelijkheidsclaims hebben (geen) kans van slagen?

Hoogleraar Financieel recht Danny Busch is hoofddocent van de CPO-cursus Actualiteiten aansprakelijkheid in de financiële sector. Mede als gevolg van de financiële crisis krijgen banken, uitgevende instellingen en de financiële toezichthouders steeds vaker te maken met individuele en collectieve aansprakelijkheidsclaims. Welke claims hebben kans van slagen? En welke niet? Dat ontdekt u in deze driedaagse cursus op 22 oktober, 29 oktober en 5 november 2020.
U krijgt een volledig actuele stand van zaken over de zorgplicht van banken, collectieve acties in de financiële sector en prospectusaansprakelijkheid.

Kijk voor meer informatie en ons volledige cursusaanbod op www.cpo.nl.
Voor scherpe denkers.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Busch

Verschijning: februari 2020

Archiefcode: AA20200179

Hoge Raad 22-11-2019 (ECLI:NL:HR:2019:1830) zaaknummer: 18/01151

6:248 BW 6:258 BW Euribor-hypotheek oneerlijke bedingen Richtlijn 93/13/EEG tarnsparantievereiste wijzigingsbeding

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie