Zijn alle gezinnen gelijk?

Een nadere analyse van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over de juridische verankering van het meerouderschap


De Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft eind 2016 in haar rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw voorgesteld om het maximum aantal juridische ouders met ouderlijk gezag te verhogen van twee naar vier voor kinderen die in een zogeheten ‘intentioneel meeroudergezin’ worden geboren. Dit artikel kijkt kritisch naar dit voorstel en de hierover ontstane discussie: is het invoeren van meerouderschap een goed idee?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. Vonk

Verschijning: Oktober 2017

Archiefcode: AA20170790

juridische ouders meerouderschap ouderlijk gezag Staatscommissie Herijking Ouderschap

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Opiniërend artikel