Zesde bedrijf – Shylock


Dit jaar verschijnt in Ars Aequi een serie van zeven artikelen van Jan Leijten over recht en literatuur. In dit zesde bedrijf aandacht voor Shylock uit Shakespeare’s ‘Merchant of Venice’. Volgende maand de afsluitende bijdrage over ‘To Kill a Mocking Bird’ van Harper Lee.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C.M. Leijten

Verschijning: November 2008

Archiefcode: AA20080832

grammaticale interpretatie recht en literatuur Shakespeare teleologische uitleg

Perspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen