Wijziging van de tenlastelegging in hoger beroep en het belang van een goede procesorde


In dit opiniërende artikel wordt naar aanleiding van het Tjoelker-arrest (HR 2 november 1999, NJ 2000, 174) ingegaan op de wijzinging van de tenlastelegging in hoger beroep en de mogelijk strijd daardoor met het ne bis in idem-beginsel en de goede procesorde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T.M. Schalken

Verschijning: Maart 2001

Archiefcode: AA20010150

feiten hetzelfde feit hoger beroep Ne Bis In Idem wijziging tenlastelegging

Strafrecht en criminologie

Opinie Opiniërend artikelOverig Rode draad Rechstmiddelen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen