What’s in a name? Over rechtspraak.nl en de anonimiseringsrichtlijnen


Vrijwel alle rechterlijke uitspraken worden geanonimiseerd voordat zij op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. Op het vigerende anonimiseringsbeleid van de Rechtspraak valt echter het nodige af te dingen. Wij signaleren een aantal pijnpunten en geven enkele suggesties ter verbetering.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.H.T. Jansen, M.D. Reijneveld

Verschijning: september 2020

Archiefcode: AA20200741

anonimisering AVG rechterlijke uitspraken rechtspraak.nl

Metajuridica Rechtspleging

Opinie Redactioneel