Toont alle 6 resultaten

Alle uitspraken online? Hoe dan?

Noodzakelijke ingrediënten voor een wettelijke regeling

M. van Opijnen

Post thumbnail De uitsprakendatabank van rechtspraak.nl oogst veel waardering, maar de roep om alle uitspraken te publiceren wordt steeds luider. Een wettelijke regeling is daarvoor noodzakelijk, maar wat moet er eigenlijk in zo’n wet staan, wat is de verhouding tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hoe kan reeds beschikbare technologie helpen om een veel grootschaliger publicatie mogelijk te maken?

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2021
AA20210127

De afstemmingsregel

A.W. Jongbloed

Hoge Raad 24 april 2020, nr. 19/00155, ECLI:NL:HR:2020:806 (mr. Meulenberg q.q./Alsi Beheer)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2020
AA20200802

Het recht op afschrift rechterlijke uitspraak

G.R. Rutgers

Hoge Raad 29 juni 2001, nr. C99/257HR, ECLI:NL:HR:2001:AB2371, RvdW 2001, 124 (De Staat der Nederlanden (Hof van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten)/Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rechterlijke Macht (WORM)). In de noot bij dit arrest wordt ingegaan op het verstrekken van uitspraken door griffiers en het recht daarop.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2001
AA20010990

Publicatie van rechterlijke uitspraken en het vermelden van de partijnamen

O. van der Kind

Kort opiniërend artikel waarin de auteur pleit voor het achterwege van de partijnamen in uitspraken die gepubliceerd worden. Volgens de auteur kan hiermee alleen maar onnodig schade berokkend worden en heeft het publiceren van partijnamen geen meerwaarde.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1993
AA19930550

Publiciteit over strafzaken: de rol van de gerechten

L. Noyon

Post thumbnail Gerechten verstrekken informatie aan de pers over aankomende strafzaken, zodat journalisten zich hierop kunnen voorbereiden. Deze informatieverstrekking geschiedt soms ruimhartig, door het verstrekken van niet-geanonimiseerde afschriften van dagvaardingen, en soms summier. Bij dergelijke informatieverstrekking dienen gerechten zich echter rekenschap te geven van het spanningsveld tussen effectieve openbaarheid van rechtspleging enerzijds en bescherming van de (privacy)rechten van hen die in een strafzaak worden betrokken anderzijds. In deze bijdrage wordt de huidige praktijk in dat licht bezien. Besloten wordt met enkele aanbevelingen voor verbetering.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2022
AA20220851

What’s in a name? Over rechtspraak.nl en de anonimiseringsrichtlijnen

R.H.T. Jansen, M.D. Reijneveld

Vrijwel alle rechterlijke uitspraken worden geanonimiseerd voordat zij op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. Op het vigerende anonimiseringsbeleid van de Rechtspraak valt echter het nodige af te dingen. Wij signaleren een aantal pijnpunten en geven enkele suggesties ter verbetering.

Opinie | Redactioneel
september 2020
AA20200741

Toont alle 6 resultaten