Wetgeving inzake verbod van discriminatie


In dit artikel worden de veranderingen in het Wetboek van Strafrecht ten aanzien van de verbodsbepalingen op discriminatie besproken. Aan de orde komen de voorgeschiedenis, het wetsvoorstel, enkele wettelijke begrippen, de term discrimineren en de verhouding tussen misdrijf en overtreding bij discriminatie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.G. Schimmel-Bonder

Verschijning: juli 1992

Archiefcode: AA19920414

discriminatie strafbepaling verbod op onderscheid wijziging

Strafrecht en criminologie

Annotaties en wetgeving Wetgeving