Wetgevers met keurmerk

Een postdoctorale beroepsopleiding wetgevingsjurist


Aan wetgeven als productiemethode voor nieuw recht werd tot voor kort al helemaal geen aandacht besteed. Voor het ontwerpen van de enorme hoeveelheid wetsvoorstellen, amvb’s, ministeriële regelingen, verordeningen en andere regelingen is slechts een beperkt aan­tal goede, door de praktijk gevormde wetge­vingsjuristen beschikbaar; gevolg is dat veel re­gelingen (moeten) worden ontworpen door personen die daarvoor noch door middel van ervaring onder leiding van vooraanstaande vaklui, noch door middel van opleiding vol­doende gekwalificeerd zijn. Dat leidt tot wetten en andere regelingen waarvan de kwaliteit tot klachten aanleiding geeft, soms tot grote klach­ten. In dit artikel wordt aandacht besteed aan het IIWO, het Interuniversitair Instituut voor Wetgevings Onderwijs, opgericht in 1987. Enkele kenmerken van de opleiding en de opzet van de cursus met haar vakken worden kort besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. Konijnenbelt

Verschijning: Januari 1989

Archiefcode: AA19890037

opleiding voor wetgeving wetgeving wetgevingsjurist

Perspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen