Weg met het ‘Weekendje weg’

Afschrikking door middel van het ‘weekendarrangement’


‘Gewelddadig? Meteen zitten!’: deze slogan siert reclameborden, Boomerang-cards en is te vinden op de overheidswebsite meteenzitten.nl. De campagne geeft het signaal af dat geweld niet wordt getolereerd en dat plegers van geweld op vrijdag- of zaterdagavond in principe tot en met maandag worden opgesloten. Met dit zogenoemde weekendarrangement worden de grenzen van de inverzekeringstelling opgezocht. De campagne wekt de schijn dat er een voorschot op een eventuele straf wordt genomen. In hoeverre is dit weekendarrangement juridisch toelaatbaar? Welke functies van het Nederlandse strafrecht worden hierdoor benadrukt?