Vormmerken en de wezenlijke waarde van een wiebelsteen


HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (Gömböc)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.J.G. Visser

Verschijning: November 2020

Archiefcode: AA20201061

Hof van Justitie Europese Unie 23-04-2020 (ECLI:EU:C:2020:296 )

concurrentievoordeel doelpubliek Gömböc grafische voorstelling onderscheidend vermogen siervoorwerp vormmerk wezenlijke kenmerken wezenlijke waarde wiebelsteen

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.