Vormmerken en de wezenlijke waarde van een wiebelsteen


HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (Gömböc)