Voorwoord Buiten de rechter om


Een uiteenzetting van wat men in dit bijzondere nummer over alternatieve geschilbeslechting allemaal kan vinden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.A.K. van den Berg, B. Degelink, N. Doeswijk, J. Paulussen, J. Tupamahu

Verschijning: juli 2002

Archiefcode: AA20020481

alternatieve geschilbeslechting

Bijzonder nummer Buiten de rechter omOpinie Redactioneel