Verzuurd bestuursprocesrecht: juridisering en formalisering ten top gedreven?


Centrale Raad van Beroep (CRvB) 15 oktober 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO1542, LJN: BO1542, nr. 09/6438 Wajong, NJB 2009, p. 2256, nr. 2066, JB 2010, 264, RSV 2011/73


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: April 2011

Archiefcode: AA20110305

Centrale Raad van Beroep 15-10-2010 (ECLI:NL:CRVB:2010:BO1542) zaaknummer: 09/6438 Wajong

ongefrankeerde brief UWV Wajong

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie