Verwikkelingen rond een renovatiesubsidie. Rechtsvraag (314) Bestuursrecht


Aan de hand van een bestuursrechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en ook verder uitgewerkt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J. Bok

Verschijning: april 2004

Archiefcode: AA20040317

Awb-besluit bezwaarschrift casus renovatiesubsidie

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Perspectief Rechtsvraag