Verwekker naast juridische vader onderhoudsplichtig?


Hoge Raad 18 februari 2011, nr. 09/04967, ECLI:NL:HR:2011:BO9841, LJN: BO9841, NJ 2011, 90

Verzoek om kinderalimentatie jegens verwekker (art. 1:394 BW). Is laatstgenoemde onderhoudsplichtig naast de juridische vader voor zover deze geen dan wel onvoldoende draagkracht heeft?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: September 2011

Archiefcode: AA20110640

Hoge Raad 18-02-2011 (ECLI:NL:HR:2011:BO9841) zaaknummer: 09/04967

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen