Vereniging voor de Effectenhandel, haar positie en regelgevend beleid


In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de Vereniging voor de Effectenhandel en haar regelgevend beleid van de afgelopen jaren; daaruit zal blijken, dat de rol van de Vereniging behoorlijk veelomvattend is. Allereerst volgt een kort overzicht van wettelijke regelingen betreffende de effectenhandel in Nederland. Daarna wordt onder anderen ingegaan op regels betreffende misbruik van voorwetenschap en remisier.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.H. Cross

Verschijning: januari 1989

Archiefcode: AA19890025

beleggingsinstellingen effectenhandel effectenverkeer EG-richtlijn misbruik voorwetenschap remisier Vereniging voor effectenhandel

Burgerlijk recht

Opinie Column