effectenhandel

Toont alle 3 resultaten

september 1990

Katern 36: Ondernemingsrecht

B. Wessels

Rechtseconomie en strafrecht

Een rechtseconomische analyse van de bestrijding van misbruik van voorwetenschap bij de handel in effecten

D.R. Doorenbos, J.F.L. Roording

De economics of crime reiken verder dan de grenzen van het strafrecht. De benadering is namelijk ook bruikbaar als het gaat om de vraag welke handhavingsmiddelen ter bestrijding van een bepaalde vorm van onrechtmatig gedrag uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit het meest aangewezen zijn. Het inschakelen van strafrechtelijke middelen is dan een optie. In dit artikel stellen wij ons deze vraag voor een concrete gedraging, namelijk het misbruik van voorwetenschap bij de handel in ter beurze genoteerde effecten. Na een schets van het door ons gehanteerde model (paragraaf 2) wordt een en ander toegepast op misbruik van voorwetenschap (paragraaf 3). Aan het slot veroorloven wij ons enige kanttekeningen bij de rechtseconomische benadering van het strafrecht (paragraaf 4).

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900733

Vereniging voor de Effectenhandel, haar positie en regelgevend beleid

D.H. Cross

In dit artikel wordt ingegaan op de positie van de Vereniging voor de Effectenhandel en haar regelgevend beleid van de afgelopen jaren; daaruit zal blijken, dat de rol van de Vereniging behoorlijk veelomvattend is. Allereerst volgt een kort overzicht van wettelijke regelingen betreffende de effectenhandel in Nederland. Daarna wordt onder anderen ingegaan op regels betreffende misbruik van voorwetenschap en remisier.

Opinie | Column
januari 1989
AA19890025

Toont alle 3 resultaten