Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap anders dan bij helfte?


Hoge Raad 27 juni 2003, nr. R02/057HR, ECLI:NL:HR:2003:AF7541, RvdW 2003, 118 (Zweedse vrouw)

Wanneer er in gemeenschap van goederen is getrouwd en de gehuwden gaan scheiden dan gaat in principe de hoofdregel van art 1:100 lid 1 dat ieder de helft van het vermogen krijgt. Echter de Hoge Raad heeft besloten dat in zeer uitzonderlijke gevallen hier van af kan worden geweken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: Januari 2004

Archiefcode: AA20040036

Hoge Raad 27-06-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF7541) zaaknummer: R02/057HR

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen