Van Wenen naar Nice: Nieuwe voorwaarden voor het instellen van sancties door de EU tegen een lidstaat die de grondrechten schendt


Naar aanleiding van het debacle omtrent de kwestie Oostenrijk is in het Verdrag van Nice de bestaande procedure voor het nemen van sanctiemaatregelen tegen een lidstaat die zich schuldig maakt aan schending van de beginselen van democratie, de rechtsstaat en eerbiediging van mensenrechten en fundamentele vrijheden aangescherpt. Maar zolang het EU-Verdrag niet voorziet in een uittredings-en/of uitstotingsclausule mist de Europese Unie een belangrijk wapen in de strijd voor de bescherming van de gemeenschappelijke Europese waarden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.F. Blockmans

Verschijning: mei 2001

Archiefcode: AA20010331

democratie mensenrechten rechtsstaat schending uitstoting

Internationaal Europees en buitenlands recht

Bijzonder nummer De toekomst van de Europese integratie