Uitleg van commerciële contracten en de entire agreement clause


In het handelsverkeer zijn partijen erbij gebaat om op voorhand te weten hoe schriftelijke afspraken die zij maken zullen uitwerken. Daarom wordt vaak aangevoerd dat commerciële contracten naar de letterlijke tekst moeten worden uitgelegd. Hoe kijkt de Hoge Raad aan tegen de taalkundige interpretatiemethode? En in hoeverre wijst de zogenaamde entire agreement clause in die richting?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.P.L. Schaink

Verschijning: Juli 2015

Archiefcode: AA20150632

Burgerlijk recht ContractenrechtVerbintenissenrechtVermogensrecht

Bijzonder nummer Recht & taal