Het welbevinden van ouders en kinderen na echtscheiding

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Deze bijdrage beoogt een overzicht te geven van onderzoek naar de psychologische gevolgen van echtscheiding voor ouders en hun kinderen. Zoals zal blijken is de onderlinge verhouding tussen de ouders zeer bepalend voor de effecten die echtscheiding heeft op kinderen. Daarom krijgt de relatie tussen ex-partners en de mate waarin zij conflictueus en vijandig zijn tegen elkaar speciale aandacht. De rol van vergeving na scheiding en ontwikkelingen op het gebied van (forensische) mediation bij echtscheiding en omgang wordt kort beschreven.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): E. Kluwer

Archiefcode: UCERF2013091

echtscheiding forensische mediation mediation psychologische gevolgen

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht