Vechtscheidingen: Meer om over te vechten?

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De wetgeving en de onderliggende ideologie van het gezags- en omgangsrecht zijn de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Masha Antokolskaia gaat in op vechtscheidingen; een boeiend onderwerp, dat helaas voorlopig niet aan actualiteit zal inboeten. Ze werpt de vraag op in hoeverre de rechtsontwikkelingen inzake het gezag en omgang vechtscheidingen juist bevorderen. Het gaat haar dus om de vraag waarom vechtscheidingen ontstaan en welke rol ideologie en rechtsregels daarbij spelen. Het blijkt moeilijk om vast te stellen of het gangbare beeld dat het aantal vechtscheidingen almaar toeneemt, klopt. Antokolskaia laat zien dat de ideologie die ten grondslag ligt aan de recente wetgeving mogelijk een averechts effect heeft. De ideologie van de gelijkheid van de ouders en de wens om de nieuwe rol van de vaders in de wet te verankeren, heeft de laatste twintig jaar geleid tot grote veranderingen in het gezags-, omgangs- en verblijfsrecht. Antokolskaia concludeert dat het verplichte ouderschapsplan niet tot de gewenste daling van conflicten tussen de ouders heeft geleid en daarin wellicht zelfs een negatieve rol in speelt. Het accent lijkt inmiddels verschoven van gezag en omgang na co-ouderschap. De laatste jaren is het aantal co-ouders flink gestegen. Antokolskaia waarschuwt voor een herhaling van de geschiedenis. Is hier nog wat aan te doen?