Trouble in de Trias (Digitaal boek)

Bijdragen over de verhoudingen tussen de Nederlandse staatsmachten


De aloude discussie over de rol van de rechter in de trias politica laaide recent weer in volle hevigheid op. In 2020 besteedde Ars Aequi met een themanummer reeds uitgebreid aandacht aan ‘de rechter in de trias politica’. Deze bundel bevat een selectie van geactualiseerde Ars Aequi-bijdragen uit de afgelopen jaargangen over de theorie en de praktijk van de machtenscheidingsleer.

Achtereenvolgens staan centraal de veranderende rechtsstatelijke context, het veranderende politieke krachtenveld en de veranderende rol van de rechter.

Met deze bundel beoogt de redactie van Ars Aequi een bijdrage leveren aan het debat over de trias politica en de rol van de rechter daarbinnen in Nederland. Actuele staatsrechtelijke en rechtsstatelijke ontwikkelingen nopen immers tot het (opnieuw) doordenken van de staatsmachtverhoudingen in de eenentwintigste eeuw: wie zit op welke stoel, hoe ver reikt ieders macht en wat behoort de onderlinge verhouding te zijn?


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.