Toegang tot de bestuursrechter in Nederland en Duitsland


De toegang tot de bestuursrechter is in elk rechtsstelsel aan beperkingen onderhevig. Niet iedereen kan op elk gewenst moment kosteloos tegen elk denkbaar bestuurshandelen bij de rechter opkomen en bij een teleurstellend oordeel een andere rechterlijke instantie om een second opinion verzoeken. Er is geen bestuursrechtelijk rechtsstelsel zonder toegangsbeperkingen. Echter, ieder stelsel kent zijn eigen beperkingen. Dat maakt nieuwsgierig hoe en waarom stelsels die we minder goed kennen dan ons eigen, het anders hebben geregeld. In deze bijdrage richt Bert Marseille zich op Duitsland, omdat het stelsel van bestuursrechtspraak qua opzet sterk op het Nederlandse lijkt, maar er voor wat betreft de toegang tot de rechter qua uitwerking grote verschillen zijn. Een vergelijking tussen de beide stelsels is niet alleen interessant omdat die kan zorgen voor een frisse blik op wat voor ons vanzelfsprekend lijkt, maar ook ter oriëntatie op de vraag of de toegang in Nederland in bepaalde opzichten niet anders zou moeten worden geregeld.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.T. Marseille

Verschijning: maart 2011

Archiefcode: AA20110238

Metajuridica RechtsvergelijkingStaats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Overig Rode draad Over de grenzen van het recht